موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
ملک های ثبت شده فوری

کلیه املاک موجود در سایت تنها برای استان های "مازندران" و " گیلان " می باشد.

 • ویلا.آپارتمان
  ویلا.آپارتمان
  کد ملک : 1129 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 680000000 قیمت متری : 4000000
 • آپارتمان ۱۲۵ متری ، بلوار ساحلی لیدو
  آپارتمان ۱۲۵ متری ، بلوار ساحلی لیدو
  کد ملک : 1098 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 400000000 قیمت متری : 3200000
 • فروش اپارتمان کوهپایه ای در رامسر
  فروش اپارتمان کوهپایه ای در رامسر
  کد ملک : 1027 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 4000000000 قیمت متری : 0
 • فروش اپارتمانهای ۹۰ متری در رامسر
  فروش اپارتمانهای ۹۰ متری در رامسر
  کد ملک : 967 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 207000000 قیمت متری : 2300000
 • فروش فوری اپارتمان ۸۰ متری در رامسر
  فروش فوری اپارتمان ۸۰ متری در رامسر
  کد ملک : 946 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 184000000 قیمت متری : 2300000
 • فروش اپارتمان ۸۵ متری در رامسر
  فروش اپارتمان ۸۵ متری در رامسر
  کد ملک : 940 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 191400000 قیمت متری : 2200000
 • فروش ساختمان سه واحدی در رامسر
  فروش ساختمان سه واحدی در رامسر
  کد ملک : 933 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 0 قیمت متری : 2500000
 • فروش واحد ۷۸ متری در بلوار معلم
  فروش واحد ۷۸ متری در بلوار معلم
  کد ملک : 862 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 0 قیمت متری : 2200000
 • فروش واحد ۸۷ متری در رامسر
  فروش واحد ۸۷ متری در رامسر
  کد ملک : 849 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 0 قیمت متری : 2200000
 • فروش اپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
  فروش اپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
  کد ملک : 828 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 210000000 قیمت متری : 2300000
 • فروش واحد اپارتمان ۱۰۴ متری در رامسر
  فروش واحد اپارتمان ۱۰۴ متری در رامسر
  کد ملک : 834 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 280000000 قیمت متری : 2700000
 • فروش ساختمان ۴ واحدی
  فروش ساختمان ۴ واحدی
  کد ملک : 773 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 750000000 قیمت متری : 0
 • پیش فروش واحدهای ۷۵ متری رامسر
  پیش فروش واحدهای ۷۵ متری رامسر
  کد ملک : 770 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 172000000 قیمت متری : 2300000
 • فروش واحدهای نوساز با قیمت بسیار مناسب
  فروش واحدهای نوساز با قیمت بسیار مناسب
  کد ملک : 758 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 209000000 قیمت متری : 2200000
 • فروش تک واحدی ۱۳۰ متری نزدیک دریا
  فروش تک واحدی ۱۳۰ متری نزدیک دریا
  کد ملک : 741 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 430000000 قیمت متری : 3300000
 • فروش واحدهای لوکس در رامسر
  فروش واحدهای لوکس در رامسر
  کد ملک : 675 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 500000000 قیمت متری : 3000000
 • فروش اپارتمان لوکس ساحلی
  فروش اپارتمان لوکس ساحلی
  کد ملک : 699 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 550000000 قیمت متری : 5000000
 • فروش اپارتمان ۱۱۸ متری در رامسر
  فروش اپارتمان ۱۱۸ متری در رامسر
  کد ملک : 693 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 295000000 قیمت متری : 2500000
 • فروش تعداد محدودی از لوکسترین اپارتمان رامسر
  فروش تعداد محدودی از لوکسترین اپارتمان رامسر
  کد ملک : 661 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 480000000 قیمت متری : 4000000
 • فروش واحدهای لوکس دررامسر
  فروش واحدهای لوکس دررامسر
  کد ملک : 648 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 305000000 قیمت متری : 2300000
 • فروش خانه اپارتمانی دو طبقه
  فروش خانه اپارتمانی دو طبقه
  کد ملک : 605 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 255000000 قیمت متری : 1700000
 • فروش واحد ۸۵ متری خیابان لیدو
  فروش واحد ۸۵ متری خیابان لیدو
  کد ملک : 593 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 255000000 قیمت متری : 3000000
 • فروش تعداد محدودی از واحدهای عالی در خیابان لیدو
  فروش تعداد محدودی از واحدهای عالی در خیابان لیدو
  کد ملک : 556 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 460000000 قیمت متری : 3800000
 • فروش واحد اپارتمان ۱۵۵ متری سه خوابه
  فروش واحد اپارتمان ۱۵۵ متری سه خوابه
  کد ملک : 443 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 450000000 قیمت متری : 2900000
 • فروش اپارتمانهای بسیار لوکس بمتراژهای متغیر در رامسر
  فروش اپارتمانهای بسیار لوکس بمتراژهای متغیر در رامسر
  کد ملک : 383 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 366000000 قیمت متری : 3000000
 • فروش اپارتمان های تک واحدی ۱۴۲ متری
  فروش اپارتمان های تک واحدی ۱۴۲ متری
  کد ملک : 362 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 355000000 قیمت متری : 2500000
 • فروش آپارتمان ۹۰ متری در رامسر
  فروش آپارتمان ۹۰ متری در رامسر
  کد ملک : 280 آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۲/۱۹. نوع ملک : آپارتمان مسکونی قیمت کل: 21600000000 قیمت متری : 2400000