۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

فروش زمین مسکونی در شهرک چهارصد دستگاه رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۳,۰۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش زمین مسکونی در شهرک چهارصد دستگاه رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۳,۵۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش زمین مسکونی دربلوار کازینو رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۱,۸۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش زمین مسکونی دربلوار معلم رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۱,۸۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش زمین۲۰۰۰ متری با کاربری مسکونی در رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۱,۲۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش قطعه ۳۵۰ متری در بلوار معلم

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش قطعه ۲۰۰ متری در بلوار معلم

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت متری: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

خرید زمین در جواهرده رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت کل : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

فروش زمین مسکونی کوهپایه ای در رامسر

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت کل : ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات

زمین سند شش دانگ

استان و شهر : مازندران - رامسر

قیمت کل : ۳۱۳,۳۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۵۰,۰۰۰

» بررسی جزئیات