متراژ: ۲۶۴ متر (اصلی: ۲۳ متر/فرعی: ۱۲ متر)
قیمت: ۱۷۰ میلیون تومان (متری ۶۴۰،۰۰۰ تومان)
عرض کوچه اصلی: حدود ۱۰ متر
عرض نهر آب: حدود ۲ متر
دیوارکشی شده
دید دریا و جنگل
سند رسمی ۶ دانگ

قیمت متری قیمت کل
 570000  150000000
نوع ملک وضعیت سند استان شهرستان
 زمین مسکونی  شخصی  مازندران  رامسر
مساحت زمین زیربنا سن بنا موقعیت جغرافیایی
 264  0    
تعداد اتاق طبقه تعداد پارکینگ نما
 0  0  0