۶۰۰متر زمین واقع در جواهر ده-تنگ دره غربی

قیمت متری قیمت کل
 600  240000000
نوع ملک وضعیت سند استان شهرستان
 زمین کشاورزی  قولنامه ای  مازندران  رامسر
مساحت زمین زیربنا سن بنا موقعیت جغرافیایی
 600  0    غربی
تعداد اتاق طبقه تعداد پارکینگ نما
 0  0  0