زمین ۵۰۰ متری – سند ۶ دانگ – دیوارکشی شده – ۳ بر

قیمت متری قیمت کل
 350000  175000000
نوع ملک وضعیت سند استان شهرستان
 زمین مسکونی  شخصی  مازندران  رامسر
مساحت زمین زیربنا سن بنا موقعیت جغرافیایی
 500  0    شمالی
تعداد اتاق طبقه تعداد پارکینگ نما
 0  0  0