این ملک دارای زمینی بمساحت ۳۰۰ متر مربع در بهترین خیابان رامسر (برای اپارتمان)در یک کوچه بنبست دسترسی به شهر در ۲ دقیقه دارای یک ساختمان در سه طبقه ( ۳ واحد ) مجزا هر واحد دارای سند مجزا و امیتیازات  جدا گانه بشکل اپارتمان که متراژ هر واحد ۱۲۵ متر مربع میباشد . ساختمان فوق هم بصورت یکجا و هم بصورت واحدی از قرار هر متر مربع از طبقه اول ۳۰۰۰۰۰۰ بفروش میرسد. هر طبقه با ۲۰۰۰۰۰ افزایش میباشد.

قیمت متری قیمت کل
 3000000  0
نوع ملک وضعیت سند استان شهرستان
 آپارتمان مسکونی  شخصی  مازندران  رامسر
مساحت زمین زیربنا سن بنا موقعیت جغرافیایی
 300  125  زیر 3 سال ساخت  شمالی , جنوبی
تعداد اتاق طبقه تعداد پارکینگ نما
 2  1  1  سنگ