۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹


فروش ۷ واحد آپارتمان بصورت یکجا

فروش ۷ واحد آپارتمان بصورت یکجا

خرید و فروش آپارتمان در مازندران - رامسر ، دریاپشته

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا در چهارصد دستگاه رامسر

فروش ویلا در چهارصد دستگاه رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران - رامسر ، شهرک چهار صد دستگاه

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا لوکس در لیدو رامسر

فروش ویلا لوکس در لیدو رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران - رامسر ، لیدو

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا مدرن نوساز

فروش ویلا مدرن نوساز

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران - رامسر ، شهرک چهار صد دستگاه

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان پنت هوس ویو کوه در رامسر

آپارتمان پنت هوس ویو کوه در رامسر

خرید و فروش آپارتمان در مازندران - رامسر ، رمک

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران - رامسر ، سادات شهر

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین ۱۱۰۰ متری در بلوار معلم ( کازینو )

فروش زمین ۱۱۰۰ متری در بلوار معلم ( کازینو )

خرید و فروش زمین در مازندران - رامسر ، بلوار معلم

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین در کازینو ( بلوار معلم رامسر )

فروش زمین در کازینو ( بلوار معلم رامسر )

خرید و فروش زمین در مازندران - رامسر ، بلوار معلم

قیمت کل: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین در بلوار معلم ( کازینو رامسر )

فروش زمین در بلوار معلم ( کازینو رامسر )

خرید و فروش زمین در مازندران - رامسر ، شهرک چهار صد دستگاه

قیمت کل: ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید زمین در بلوار کازینو

خرید زمین در بلوار کازینو

خرید و فروش زمین در مازندران - رامسر ، بلوار معلم

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰