۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
تعداد ۲۵ مورد یافت شد
خرید زمین شهرکی در رامسر

خرید زمین شهرکی در رامسر

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید زمین در سادات شهر

خرید زمین در سادات شهر

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید زمین در رامسر

خرید زمین در رامسر

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید زمین ساحلی در رامسر

خرید زمین ساحلی در رامسر

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید زمین بدون سند و بدون کاربری

خرید زمین بدون سند و بدون کاربری

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش ۲۰۰ متر زمین ییلاقی در رامسر (دره دم-گلدره)

فروش ۲۰۰ متر زمین ییلاقی در رامسر (دره دم-گلدره)

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش زمین در رامسر

فروش زمین در رامسر

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا کلنگی  مناسب ساخت و ساز

ویلا کلنگی مناسب ساخت و ساز

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش زمین ییلاقی در جواهرده رامسر

فروش زمین ییلاقی در جواهرده رامسر

خرید و فروش زمین و کلنگی در مازندران - رامسر

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک تجاری مسکونی سرولات چابکسر

ملک تجاری مسکونی سرولات چابکسر

خرید و فروش زمین و کلنگی در گیلان - چابکسر

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان