۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش ویلا آپارتمان دو واحد طبقه دوم

فروش ویلا آپارتمان دو واحد طبقه دوم

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا لوکس در سادات شهر رامسر

فروش ویلا لوکس در سادات شهر رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا در ابریشم محله رامسر

فروش ویلا در ابریشم محله رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا متراژ بالا در رامسر

خرید ویلا متراژ بالا در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا در رمک رامسر

فروش ویلا در رمک رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ۹۲ متر آپارتمان شهرکی ساحلی در رامسر

فروش ۹۲ متر آپارتمان شهرکی ساحلی در رامسر

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویژه ویلا کلنگی با زمین متراژ بالا

فروش ویژه ویلا کلنگی با زمین متراژ بالا

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان در بیست متری رامسر

فروش آپارتمان در بیست متری رامسر

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا شهرکی در رامسر

خرید ویلا شهرکی در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا شهرکی با نگهبانی

فروش ویلا شهرکی با نگهبانی

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰