۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش ویلای ساحلی در رامسر

فروش ویلای ساحلی در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلای نوساز در رامسر

فروش ویلای نوساز در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلای چهار خوابه در رامسر

فروش ویلای چهار خوابه در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا با استخر در رامسر

فروش ویلا با استخر در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلای لوکس در رامسر

فروش ویلای لوکس در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلایی دنج در رامسر

فروش ویلایی دنج در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ساختمان سه واحدی در رامسر

فروش ساختمان سه واحدی در رامسر

خرید و فروش آپارتمان در ، رامسر

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلای قدیمی در رامسر

فروش ویلای قدیمی در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلای فروشی نزدیک دریا رامسر

ویلای فروشی نزدیک دریا رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلای ۵ خوابه در رامسر

فروش ویلای ۵ خوابه در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، رامسر

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

املاک ویژه