۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش ویلا در چهارصد دستگاه رامسر

فروش ویلا در چهارصد دستگاه رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا لوکس در لیدو رامسر

فروش ویلا لوکس در لیدو رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا مدرن نوساز

فروش ویلا مدرن نوساز

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان پنت هوس ویو کوه در رامسر

آپارتمان پنت هوس ویو کوه در رامسر

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین ۱۱۰۰ متری در بلوار معلم ( کازینو )

فروش زمین ۱۱۰۰ متری در بلوار معلم ( کازینو )

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین در کازینو ( بلوار معلم رامسر )

فروش زمین در کازینو ( بلوار معلم رامسر )

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین در بلوار معلم ( کازینو رامسر )

فروش زمین در بلوار معلم ( کازینو رامسر )

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید زمین در بلوار کازینو

خرید زمین در بلوار کازینو

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین مسکونی ۳۲۹ متر کمربندی فاز ۲

فروش زمین مسکونی ۳۲۹ متر کمربندی فاز ۲

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰