۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش زمین مسکونی ۴۳۲ متر

فروش زمین مسکونی ۴۳۲ متر

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین ۳۷۷ متر کمربندی فاز ۲ رو به ابریشم محله

فروش زمین ۳۷۷ متر کمربندی فاز ۲ رو به ابریشم محله

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش یک قطعه ۳۰۰ متری در رمک رامسر

فروش یک قطعه ۳۰۰ متری در رمک رامسر

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش زمین در رمک رامسر

فروش زمین در رمک رامسر

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان واقع در بلوار طالقانی ویو عالی

آپارتمان واقع در بلوار طالقانی ویو عالی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویژه اپارتمان ساحلی نوساز عالی

فروش ویژه اپارتمان ساحلی نوساز عالی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا قیمت مناسب

فروش ویلا قیمت مناسب

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا مدرن قیمت مناسب در رامسر

فروش ویلا مدرن قیمت مناسب در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا در سرکوسرا با ویو عالی

فروش ویلا در سرکوسرا با ویو عالی

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا استخر دار در سرکوسرا – حوالی اربکله

فروش ویلا استخر دار در سرکوسرا – حوالی اربکله

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰