۸ صبح تا ۸ شب ۰۱۱۵۵۲۲۵۰۴۹
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش ویلا با زمین متراژ بالا در سادات شهر

فروش ویلا با زمین متراژ بالا در سادات شهر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا در چهارصد دستگاه رامسر

خرید ویلا در چهارصد دستگاه رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا مدرن استخر دار در رامسر کتالم

خرید ویلا مدرن استخر دار در رامسر کتالم

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا استخر دار قیمت مناسب در رامسر

خرید ویلا استخر دار قیمت مناسب در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا در سادات شهر

فروش ویلا در سادات شهر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا فوق لاکچری و اکازیون در رامسر

ویلا فوق لاکچری و اکازیون در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا کوهپایه نوساز در رامسر

فروش ویلا کوهپایه نوساز در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، سادات شهر

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خرید ویلا در بلوار معلم رامسر

خرید ویلا در بلوار معلم رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، بلوار معلم

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا در بهترین جای رامسر چهارصد دستگاه

ویلا در بهترین جای رامسر چهارصد دستگاه

خرید و فروش خانه و ویلا در ، شهرک چهار صد دستگاه

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش ویلا دو واحدی کنار هم در رامسر

فروش ویلا دو واحدی کنار هم در رامسر

خرید و فروش خانه و ویلا در ، شهرک چهار صد دستگاه

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰